Vakantie: Gaan we met zijn allen of niet?

Als ondernemer kun je eigenlijk nooit op vakantie, dat spreekt voor zich. Echter, meer open kan de deur niet worden wanneer ik u zeg dat het verstandig is om te doen. Nu zult u dagelijks te kampen hebben met een gezonde dosis stress en drukte over uw onderneming, deze stress valt in het niet bij de vakantiestress die binnen uw (nieuwe) gezin de kop opsteekt in de aanloop naar de vakantieperiode.

Immers, zoals het een modern mens betaamt, hebt u inmiddels meerdere relaties achter de rug. Vaak lopen liefde en voortplantingsdrift samen over ’s Heeren wegen en dat betekent dat u ook meerdere kinderen hebt. Als u op een zekere leeftijd aan een opvolgende serieuze relatie begint, treft u doorgaans een partner die ook al gepokt en gemazeld op het gebied van de liefde en van voortplanting is. Met andere woorden: hij of zij heeft ook één of meer exen en hij of zij heeft ook één of meer kinderen.

Als in het voorjaar de eerste plannen voor de zomervakantie gesmeed moeten worden, begint het gedonder dus pas goed. Iedereen heeft zo zijn wensen ten aanzien van bestemming en periode en bovendien moeten alle kinderen natuurlijk mee. Die wensen lopen vaak niet synchroon met de ouderschapsplannen, zo die al gemaakt zijn. Het grote spel van buigen of barsten kan beginnen en dat is een zeer lastig spel.

Het voorgaande is dan nog betrekkelijk overzichtelijk, in die zin dat u het elkaar nog wel gunt om op vakantie te gaan met de kinderen, maar dat u alleen van mening verschilt over de periode. Daarnaast komt het vaak voor dat ouders geen toestemming geven of krijgen om met de kinderen op vakantie te gaan of dat er geen toestemming wordt gegeven voor een reisdocument voor het kind.

Het is wellicht menselijk en herkenbaar, maar alle betrokkenen, inclusief de vakantiesector, willen duidelijkheid. Als er een ouderschapsplan is met een uitgewerkte vakantieregeling kan nakoming worden gevorderd, maar dan moet vaak – als dat in het ouderschapsplan is geregeld – wel eerst mediation worden gevolgd. Een kort geding tot nakoming van een bestaande vakantieregeling of tot medewerking aan een vakantievoorstel is dan de geëigende weg, zeer zeker naar mate het vertrek aanstaande is. Toegegeven, procederen is altijd lastig, maar in onze ervaring leidt het altijd tot resultaat, al was het maar omdat rechters op een zitting dikwijls in staat zijn om partijen naar een regeling te brengen (overigens vaak een regeling die al voor de procedure binnen handbereik lag).

Als er geen toestemming wordt gegeven voor een vakantie en/of voor reisdocument, dan kunt u de rechtbank verzoeken vervangende toestemming te verlenen. Zo’n procedure duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Als u die tijd niet meer hebt, dan is ook hier een kort geding de geëigende weg.

Wilt u dus met uw samengestelde gezin op vakantie en weigert uw ex mee te werken? Neem tijdig contact met ons op en we gaan de vakantiestress samen te lijf!

Peter Wieringa