Incasso

Incasso

Een gezond betalingsverkeer is een belangrijke motor voor de economie. Voor bedrijven is het van wezenlijk belang dat zij een gezonde cashflow hebben. Wij staan u graag bij het verhalen van vorderingen op debiteuren met betalingsonwil of betalingsonmacht.
Kunnen zekerheden worden verkregen om uw positie veilig te stellen? Is het verstandig om beslag te leggen? Maar het komt natuurlijk ook voor dat u als bedrijf of particulier wordt geconfronteerd met onterechte facturen en incasso’s. In dat geval kunnen wij u buitengerechtelijk of in rechte bijstaan in het verweer tegen incasso’s. Uiteraard kunnen wij uw bedrijf ook juridisch adviseren over het beter inrichten van debiteurenbeheer, bijvoorbeeld wat betreft algemene voorwaarden en het facturatieproces.

'Geluk te hebben is levensgunst; het recht te genieten is mensenkunst.' Albert Rodericht Duitse dichter (1846 - 1938)

Advocaten die u hier graag meer verder helpen

mr. Peter Wieringa
mr. Jaap Jong
mr. Marieke de Kock-Habernickel

Juridisch advies over incasso nodig?