Schade & zekerheid

Schade & zekerheid

Wanneer u door toedoen van een ander schade en/of letsel heeft opgelopen. Of als u zelf door uw eigen handelen, door nalatigheid of onmacht schade aan iemand berokkent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die u of uw kinderen, uw huisdieren of uw spullen, (uw boom valt door harde wind op de auto van uw buurman), bij een ander kunnen veroorzaken. Zowel schade die u toebrengt als schade die een ander aan u toebrengt kan een enorme impact hebben op uw bestaan. In dit soort situaties krijgt u veelal te maken met een verzekeringsmaatschappij tegenover u, die vooral als doel heeft zo min mogelijk uit te keren of juist zoveel mogelijk binnen te halen. Goed advies over uw rechtspositie is onmisbaar om uiteindelijk tot een goede regeling te komen. Het is zaak om op zo kort mogelijke termijn deskundige hulp in te roepen om de zaak op de rails te zetten en uw belangen goed te behartigen.

Zaan Advocaten heeft op het terrein van letselschade reeds veel klanten op succesvolle wijze geholpen. Ook hebben wij bijzondere expertise in huis op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Wij zijn het aangewezen kantoor u op dit gebied te adviseren of bij te staan.
Rechtsgebieden: aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad), letselschade, verzekeringsrecht

'In hun natuur zijn alle mensen gelijk; het zijn hun gewoonten die de verschillen maken.' Confucius, (Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.)

Advocaten die u hier graag meer verder helpen

mr. Peter Wieringa
mr. Marieke de Kock-Habernickel

Juridisch advies over schade & zekerheid?