ZAAN ADVOCATEN EN MEDIATION

Al ruim dertig jaar
ervaring

Wij bieden concrete juridische hulp aan zowel (startende) ondernemers (mkb, zzp) als aan particulieren. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor mediation bij echtscheidingen.

Als de klant tevreden is, dan zijn wij het ook.
Een goede dienstverlening is voor ons, het team van Zaan Advocaten de hoogste doelstelling.

Wij helpen u graag op de volgende rechtsgebieden

Schade & Zekerheid

Een gezond betalingsverkeer is een belangrijke motor voor de economie. Voor bedrijven is het van wezenlijk belang dat zij een gezonde cashflow hebben.

Familie & Erven

Personen- en Familierecht is een heel breed rechtsgebied en bij uitstek het gebied waarin persoonlijk emoties een grote rol spelen.

Incasso

Een gezond betalingsverkeer is een belangrijke motor voor de economie. Voor bedrijven is het van wezenlijk belang dat zij een gezonde cashflow hebben.

Overheid

Bedrijven en particulieren hebben veelvuldig te maken met de overheid, zowel in positieve als negatieve zin. Dit kan gaan om handhavend optreden van de overheid…

Wonen & Bouwen
Wonen, ‘een dak boven je hoofd’, ‘een eigen plek creëren’, ‘een warme en veilige haven’, ‘jouw huis waar alle spullen een eigen verhaal krijgen, en het huis een ziel’… Wonen en woongenot, het lijkt zo vanzelfsprekend
Werk
Rechten en plichten rondom werk, inkomen, pensioen, ontslag, ziekte, maar ook inzake fusies, reorganisaties, uitzend­overeenkomsten, etc. Zowel werkgevers als werknemers hebben hier continu mee te maken
Starters & ZZP'ers
Nederland kent inmiddels ca. 1,5 miljoen zzp’ers (in de meeste gevallen eenmanszaken). Dat is bijna 12% van de beroepsbevolking. Bijna twee derde deel daarvan werkt fulltime voor zijn of haar onderneming.
Ondernemen
Rechten en plichten rondom werk, inkomen, pensioen, ontslag, ziekte, maar ook inzake fusies, reorganisaties, uitzend­overeenkomsten, etc. Zowel werkgevers als werknemers hebben hier continu mee te maken.

Actueel

Zaan Advocaten vindt het delen van juridische kennis belangrijk. Klanten blijven op die manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op verschillende rechtsgebieden. Zodoende organiseren we regelmatig gratis seminars voor geïnteresseerden en schrijven we over actuele aansprekende zaken in onze blog. Onze blogs zijn terug te lezen op de website, Linkedin en in ‘Zaanbusiness magazine’.

Vragen over een (potentiële) zaak?

Ons team

Ervaren en verbonden. Zaan Advocaten is een samenvoeging van Dam Advocaten en Kalf Advocatuur. Ons team bestaat uit vier advocaten mr. Peter Wieringa, mr. Jaap Jong, mr. Marieke de Kock-Habernickel en mr. Marianne Smit. Ons team kenmerkt zich door grote verbondenheid, enorme ervaring, onderling vertrouwen, maatschappelijke betrokkenheid en open communicatie. Elke zaak hoe groot of hoe klein ook, wordt in het team besproken. Klik op de foto’s voor meer informatie per advocaat.
mr. Peter Wieringa
mr. Jaap Jong
mr. Marianne Smit