AVG: De compliance-koorts heerst weer!

De invoering van de AVG per 25 mei 2018

Bij het recente referendum over de Sleepwet stemde een meerderheid van de kiezers tegen de invoering daarvan. Toch weet ik zeker dat wanneer ik u vraag of u een smartphone gebruikt en of u daar ook apps van onder andere Facebook en Google op geïnstalleerd heeft, u die vraag bevestigend zult beantwoorden.

De discussie over de Sleepwet en uw privacy bewaar ik graag voor een later moment. Feit is dat we tegenwoordig steeds sneller bereid zijn om onze privacy op te geven in ruil voor toegang tot diensten van Facebook en Google. Gemak dient de mens zullen we maar zeggen, maar wordt u ook beschermd als het gaat om uw privacy?

Zie hier de taak die voor u ligt als ondernemer. Want waar we privé steeds makkelijker omgaan met onze privacy, wordt van u als ondernemer juist steeds meer terughoudendheid verlangd. Binnenkort geldt ook voor u de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving. Misschien bent u al volop in de weer om uw organisatie AVG-Proof te maken, maar de meeste ondernemers die ik spreek vertellen mij dat de AVG niet op hen van toepassing is.

Dat laatste is helaas in veel gevallen onjuist. Vrijwel iedere ondernemer verwerkt persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Iedere ondernemer krijgt dus ook te maken met de AVG. Denk alleen al aan uw personeels- en salarisadministratie. Ook voor u is het dus van belang om tijdig orde op zaken te stellen. Van u wordt verwacht dat u op 25 mei 2018 compliant bent aan de AVG.

Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat het nog niet te laat is om aan de slag te gaan met de implementatie van de AVG. Een eerste vraag die u moet beantwoorden is wat u allemaal moet doen om aan de AVG te voldoen. Het antwoord is: “best veel.” In de eerste plaats dient u zelf aan te kunnen tonen dat u voldoet aan de AVG. De nieuwe regelgeving dwingt u als het ware om na te denken over uw verplichtingen onder de AVG en dat uit te werken en vast te leggen, onder meer in een register.

Laat u gegevens verwerken door een ander, of verwerkt u juist gegevens voor anderen, dan dient u met die partijen een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Denk hierbij onder meer aan de boekhouder die uw salarisadministratie verzorgt, de ICT leverancier die uw klantgegevens opslaat in de cloud en de webhosting-partner van uw webshop. Daarnaast is dit natuurlijk een goed moment om ook uw algemene voorwaarden en privacyverklaring weer eens onder het stof vandaan te halen. Wij helpen u graag op weg.

Wilt u weten dat de AVG voor u betekent? Bel ons dan voor een vrijblijvend advies.

Kars de Jong, advocaat Zaan advocaten & Mediation