RECHTSGEBIEDEN

Rechtsgebieden

Ondernemers
Elke zakelijke relatie heeft bij Zaan Advocaten z’n eigen vaste advocaat, die uw bedrijf door en door kent. En in sommige gevallen heeft u er zelfs twee. Bijvoorbeeld als meerdere rechtsgebieden elkaar overlappen. Dan werken wij nauw met elkaar en met u samen. Zo profiteert u optimaal van onze kennis en jarenlange ervaring. Particulieren
Particulieren
Procederen staat voor Zaan Advocaten niet altijd bovenaan het lijstje. De ervaring leert dat een goede regeling voor partijen vaak betere resultaten oplevert. Mocht er desondanks geen enkele opening zijn, dan aarzelen we geen moment en stellen alles in het werk om uw zaak tot een goed einde te brengen.

Wij helpen u graag op de volgende rechtsgebieden

Schade & Zekerheid

Een gezond betalingsverkeer is een belangrijke motor voor de economie. Voor bedrijven is het van wezenlijk belang dat zij een gezonde cashflow hebben.

Familie & Erven

Personen- en Familierecht is een heel breed rechtsgebied en bij uitstek het gebied waarin persoonlijk emoties een grote rol spelen.

Incasso

Een gezond betalingsverkeer is een belangrijke motor voor de economie. Voor bedrijven is het van wezenlijk belang dat zij een gezonde cashflow hebben.

Overheid

Bedrijven en particulieren hebben veelvuldig te maken met de overheid, zowel in positieve als negatieve zin. Dit kan gaan om handhavend optreden van de overheid…

Wonen & Bouwen
Wonen, ‘een dak boven je hoofd’, ‘een eigen plek creëren’, ‘een warme en veilige haven’, ‘jouw huis waar alle spullen een eigen verhaal krijgen, en het huis een ziel’… Wonen en woongenot, het lijkt zo vanzelfsprekend
Werk
Rechten en plichten rondom werk, inkomen, pensioen, ontslag, ziekte, maar ook inzake fusies, reorganisaties, uitzend­overeenkomsten, etc. Zowel werkgevers als werknemers hebben hier continu mee te maken
Starters & ZZP'ers
Nederland kent inmiddels ca. 1,5 miljoen zzp’ers (in de meeste gevallen eenmanszaken). Dat is bijna 12% van de beroepsbevolking. Bijna twee derde deel daarvan werkt fulltime voor zijn of haar onderneming.
Ondernemen
Rechten en plichten rondom werk, inkomen, pensioen, ontslag, ziekte, maar ook inzake fusies, reorganisaties, uitzend­overeenkomsten, etc. Zowel werkgevers als werknemers hebben hier continu mee te maken.